Català   Français   English   

Icono de impresión

Ofset

image-237643-contentshadow.png?1446733761034
Ofset

És el sistema més utilitzat per la bona qualitat dels resultats finals i per l'economia.

La tinta líquida estesa en un cilindre impregna de manera uniforme el paper amb el color corresponent.

Es recomana per a tiratges mínims de 1000 exemplars i per a treballs que demanin una cura especial.

Permet la impressió en gran quantitat de papers de diferents gramatges i textures, des d'una tinta a quatre (pantones, bicromies, tricromies, quadricromies, envernissats, etc.)

gremi logo

Línea de colores