Català   Français   English   

Icono de impresión

Taller digital

image-237643-contentshadow.png?1446733780056
Taller digital

Sistema d'impressió electrofotogràfic (micro toner).

Es tracta d'un equip de quatre cossos que imprimeix les dues cares de paper, a quatre colors, amb alta qualitat de quadricromia.

Recomanable per a tiratges de 500 a 1.000 exemplars. Es poden imprimir dades variables permetent realitzar mailings i campanyes totalment personalitzades.

Especialment indicat per a les urgències i per formats mitjans, des de A6 a A3 plus+ (330x483mm).

Possibilitats de fer catàlegs grapats, llibrets A5, revistes A4 amb portada de gruix variable i diferents tipus de paper amb diferents acabats.

gremi logo

Línea de colores